Μουφτής Κομοτηνής στο MEGA: Η Αγία Σοφία είναι χριστιανικός ναός

…Έλεγα ότι αυτό δεν είναι κάτι σωστό και από θρησκευτικής πλευράς. Στις αρχές του Ισλάμ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο….

Περισσότερα